Ang daming dapat basahin. Pati ang expression ng mukha mong hindi ko maintindihan. Pati ang isip mong hindi ko alam ang laman. Pati ang puso kong hindi ko alam kung ano ang nararamdaman. Akala ko PolSci readings ko lang ang dapat na basahin para sa weekend. Hindi pala. Higit na marami at malalim pala ang naghihintay sa akin kaysa sa 100+ pages na ‘yun.

Ang hirap magbasa. Mas mahirap kung hindi mo alam kung saan magsisimula. Mas mahirap kung nagsimula ka na pero hindi mo alam kung saan patungo.

Ang pinakamahirap sa lahat ay ang hirap ng pagbasa lalo na kung hindi mo alam kung paano bumasa.